Norsk

 REDUSERER

 KOSTNADENE DINE

 

FULLSTENDIG

 RESIRKULERBARE

 

FORDELEN

   MED KARENE

 
Reduserte kostnader i alle trinn i logistikkjeden.  Mindre binding av kapital, ingen investeringsrisiko.  Reduserte kostnader til avfallsdeponering.   Reduserte kostnader for tapte kar
 

Karene er fullstendig resirkulerbare
Karene kan brukes om igjen
og i mange år

  Enkel håndtering på land og sjø
Hygienisk design
Utmerket stablingsstyrke
Mindre håndtering og forbedrer kvaliteten på råstoffet

HVEM ER VI

iTUBs forretningsvirksomhet er utleie av isolerte plastkar for bruk i fiskeindustrien i Europa, både på land og til sjøs. Våre kunder kan leie kar på kortvarig basis eller over lengre perioder. Hovedkontoret vårt ligger i Ålesund og vi har depot flere steder i Europa.

Mer ...

Division